Opłaty 2020

Składki członkowskie

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ

w 2020 r.

zgodnie z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.10.2017 r. oraz Uchwałą nr 159/IX/2019 Zarządu Głównego PZW Warszawa z dnia 20.09.2019 r. oraz uchwałą nr 194/X/2019 z dnia 25.10.2019 r.

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100 ,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

25,-

0 lub 25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 R.

  1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
  2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
  4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
  5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
  6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
  7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
  8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
  9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na rok 2020 dla członków PZW

  1. Składki całoroczne
  Składka podstawowa Składka ulgowa
1

 

Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód – wszystkie wody Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody wędkowania

I rata    /1.01.- 31.03./

II rata  / 1.04. – 31.12./

295,-

200,-

95,-

196 ,-

 

 

2 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa  na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie  wody Okręgu Toruń dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską pełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na wszystkie  sposoby i metody wędkowania 8,-
3 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez  rz. Wisły)  na wszystkie sposoby i metody wędkowania 195,- 140,-
4 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń, na wszystkie  sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną  składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły, na wszystkie sposoby i metody wędkowania. (Składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2020 składkę na 1 łowisko bez z. Wisły ) 100,- 56,-
5 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską niepełną  na ochronę i zagospodarowanie wód  na 1 łowisko ( bez rz. Wisły ) na wszystkie sposoby i metody wędkowania 8,-
6 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania . 230,- 170,-
7 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie wody Okręgu Toruń, na wszystkie  sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną  składkę na rzekę Wisłę jako 1 łowisko,  na wszystkie sposoby i metody wędkowania. ( Składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2020 składkę na Wisłę jako 1 łowisko ) 65,- 26,-
8 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa  na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę na wszystkie sposoby i metody wędkowania 8,-
9 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń  dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16 – 24 roku życia na wszystkie sposoby i metody wędkowania . 40,-
10 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członka uczestnika  na  wszystkie sposoby i  metody  wędkowania . 5,-
11 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa  lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami  na  wszystkie sposoby i metody wędkowania, dla członków PZW – zweryfikowanych instruktorów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w roku poprzednim. 50,-
12 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla zweryfikowanego strażnika SSRyb. Okręgu Toruń  na  wszystkie  sposoby i metody  wędkowania . 8,-

 Uwaga :

1/  członek uczestnik ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach  Okręgu PZW Toruń oraz na wodach PZW na terenie całego kraju zgodnie z §6 uchwały nr 75/X/2018 ZG PZW z dnia 22.10.2018 r.,

2/  opłata ulgowa dotyczy członków PZW  :

a/ odznaczonych złotą lub srebrną  odznaką PZW. Zniżki w składce stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

b/ posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski. Od 1.01.2019 roku – 40 – letni staż członkowski ustala się  na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW .

c/ powyżej 70-tego roku życia.

 

Składki  okresowe   –      dla członków PZW                      ROK  2020 1 dzień 3 dni 7 dni
Składka członkowska  okresowa (niepełna) na ochronę i zagospodarowanie wód –  na wszystkie wody Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody wędkowania 29,- zł 60,- zł 80,- zł
Składka członkowska okresowa (niepełna) na ochronę i zagospodarowanie wód – na wszystkie wody Okręgu Toruń,  na wszystkie sposoby i metody wędkowania –  z wyłączeniem  trollingu 25,- zł 56,- zł 76,- zł

 

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW

 

Opłaty na rok 2020
Opłaty   okresowe  i całoroczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców 
Opłaty okresowe 1 dzień 3 dni 7 dni
Na wszystkie wody  Okręgu Toruń – (pełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania 53,-zł 114,-zł 152,- zł
Na wszystkie wody Okręgu Toruń – (niepełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu 45,- zł 106,-zł 144,- zł
 

 

 Opłata całoroczna :      

 

1. Na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania (pełna) 580 zł
 2. Na rz. Wisła (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna) 550 zł
3. Na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna) 530 zł

Źrodło: http://www.pzw.torun.pl/