Komisja egzaminacyjna PZW przy kole OKOŃ nr 29

Informujemy że od dnia 18.02.2021r została powołana Komisja Egazminacyjna przy kole nr 29 OKOŃ

Skład Komisji:

 • Władysław Swędzioł
 • Grzegorz Lembke
 • Piotr Piotrowicz
 • Robert Skibowski

Komisja urzęduje w każdą sobotę od godziny 10:00 do godziny 12:00 w siedzibie koła OKOŃ nr 29 na ul.Legionów 45 (obok Dino)

 • Komisja egzaminacyjna będzie przeprowadzać egzaminy na kartę wędkarską dla wszystkich zainteresowanych osób.
 • Do egzaminu na kartę wędkarską przystępuje osoba, która ukończyła 14 lat i wniosła stosowną opłatę egzaminacyjną.
 • Komisja pracuje w składzie minimum dwuosobowym zawsze z przewodniczącym.
 • Zdający egzamin obowiązany jest przedstawić komisji egzaminacyjnej dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Egzamin na kartę wędkarską obejmuje następującą tematykę:

  • prawa wędkującego
  • obowiązki wędkującego
  • zasady wędkowania
  • zachowania na łowisku
  • rozpoznawanie gatunków ryb