Zasady wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń w roku 2019

załącznik do uchwały nr 87/2018 z 27.10.2018 r.

 1. Zasady wędkowania . 
 • Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka nizinna w tym: obwód rybacki nr 2 , 3 i 4 rzeki Wisły, Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka.
 • Jednym łowiskiem jest też:

a/ rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:

1/odcinek nizinny: od jazu w Samborowie woj.warmińsko-mazurskie do ujścia do rzeki Wisły z wyłączeniem cieku Dopływ z

Nielbarka wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark oraz z  wyłączeniem odcinka rzeki górskiej.

2/odcinek górski: od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami .

b/ rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się:

1/ odcinek nizinny: od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie Zbójno-Wojnowo do mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń

– Lipno w m. Wygoda, z wyłączeniem wód dopływów z  jezior: Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie .

2/ odcinek  górski: od  mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w m. Wygoda do jej ujścia do rz. Drwęcy.

c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się:

1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia do rzeki Drwęcy.

2/ odcinek górski: od źródeł do ujścia Strugi Górzanki do Brynicy z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne.

d/  Kanał Trynka i jezioro Tarpno

1.3 Ograniczenia na rzekach nizinnych

1WisłaOdcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu Drzewnego  –  na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki .Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05.
2Wisła obwód nr 2 – teren Portu Drzewnego  Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem położonym na północ od portu – ustanowiony został obręb ochronny .Od 01.01. do 31.03.- zakaz spinningowania i połowu na żywca. Od 01.04. do 31.05. zakaz połowu ryb (w tym okresie będą pozyskiwane tarlaki sandacza przez ZGW-R Grzmięca do produkcji materiału zarybieniowego)Od 01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw. plaży 200 m w głąb Portu Drzewnego
3Wisła obwód nr 2 – teren Portu ZimowegoOdcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu Zimowego na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki wraz z tzw. szyjką Portu Zimowego do wału przeciwpowodziowego osłaniającego basen portowy .Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.11. do 31.05.
4Wisła obwód nr 2Obręb ochronny nr 7 na rz. Drwęcy obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od mostu drogowego  na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rz. Wisły . Do obrębu włącza się  również odcinek rzeki Wisły po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki. Obręb ustanowiony jest na okres całego roku  Obręb stanowi część obwodu rybackiego rz. Drwęca nr 5 i obwodu rybackiego rz. Wisła nr 2 .Zakaz połowu i posiadania troci i łososia w okresie od 01.10. do 30.11. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 12.11.2001r. z póź. zm. w sprawie połowu oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U.. z 4.12.2001r.)w okresie od 01.12. do końca lutego. 
5Wisła obwód nr 3Na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego w Chełmnie – 1 km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km do 807,5 km z biegiem rzeki)Od 15.03. do 31.05. */  zakaz wędkowania (zarybienia smoltami troci i łososia)*/ W przypadku  przedłużenia terminu zarybień – zakaz wędkowania może być przedłużony do 15.06.
6Wisła obwód nr 4Od rowu łączącego starorzecze  z Wisłą 400 m powyżej ujścia  rzeki Wdy do rowu łączącego starorzecze z Wisłą 500 m poniżej ujścia rzeki Wdy i 100 m w głąb rzeki Wisły ( lewy brzeg )Zakaz połowu i posiadania troci i łososia w okresie od 01.10. do 30.11. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 12.11.2001r. z póź. zm. w sprawie połowu oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 4.12.2001r.) w okresie od 01.12. do końca lutego .

1.4 Jedno łowisko górskie to: rzeka Wel, Zielona Struga, Mątawa nr 2, Struga Lubianka, Pissa nr 2, Górzanka, Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc, Poburzanka, Gizela, Sandela, Groblica, Struga Lubicka , Drwęca na odcinku od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami .

1.5 Ograniczenia na wodach górskich – rzekach


1DrwęcaOd 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do  osi podłużnej  mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś wraz z dopływami.Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spinningową i muchową.Wędkowanie zabronione od 1.10 do 31.12.
Od  osi  podłużnej  mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego w m. Złotoria wraz z dopływami.Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spinningową i muchową.Wędkowanie zabronione od 15.03 do 15.05  */   i od 1.10 do 31.12.*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień – zakaz wędkowania może być przedłużony do 31.05.
2Wel wraz z dopływamiOd młyna w Chełstach do jazu w m. BratianDozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spławikową, spinningową i muchową.Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową .Całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka. Całoroczny, całkowity zakaz wędkowania metodą spławikową na terenie rezerwatu „Piekiełko”.W rezerwacie poruszanie dozwolone tylko po istniejących ścieżkach.
Od jazu w m. Bratian do ujścia do Drwęcy——————————————————–Od mostu w miejscowości  Chełsty do mostu w miejscowości  TrzcinWędkowanie zabronione Zakaz zabierania i posiadania pstrąga
3Mątawa Nr 2Od zastawki poniżej jeziora Mątasek do jeziora ŚwięteDozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
4Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc (Linówka)Na całej długościDozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spławikową, spinningową i muchową.Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową.Całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka.
5Struga Lubianka,  Zielona Struga,  Poburzanka, Gizela, Sandela, GroblicaNa całej długościDozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .Zakaz wędkowania  od 1.09.do 31.12.
6BrynicaOd źródeł do ujścia Strugi Górzanki z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne.Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
7Pissa Nr 2   Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Księte do jej ujścia do rzeki BrynicaDozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
8GórzankaOd 50 m poniżej wypływu z jeziora Górznieńskiego do jej ujścia do rzeki BrynicaDozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
9Struga LubickaNa całej długościDozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .Zakaz wędkowania od  15.03. do 15.05. i od 1.09. do 31.12.
10Ruziec nr 5Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w miejscowości Wygoda do ujścia do rzeki DrwęcaDozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .Zakaz wędkowania  od 1.09.do 31.12.

Szczegółowe informacje nt. zasad wędkowania na wodach górskich zamieszczone są w informatorze wody krainy pstrąga i lipienia, w wykazie wód Okręgu PZW Toruń na rok 2019 oraz w wydawnictwie Nasze Wody .    

1.6.  Na jeziorach:

a/  dopuszczalne wędkowanie ze środków pływających cała dobę od 1.06 do  31.10. Nie dotyczy jezior wyłączonych całorocznie z wędkowania ze środków pływających. W pozostałym okresie dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających w porze dziennej od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzina przed wschodem słońca do 1 godzinie po zachodzie słońca.

b/zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni jeziorowej.

c/ zakaz znakowania łowiska plastikowymi butelkami lub innymi pływającymi przedmiotami

d/ zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych sumów do jezior.

1.7   Zakaz wędkowania, cumowania łodzi, biwakowania, postoju samochodów i przyczep w miejscach do wodowania łodzi i czerpania wody.

1.8    Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach zalewowych rzeki Wisły, Drwęcy i na terenie Portu Zimowego, za wyjątkiem koryta głównego rzeki Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.

1.9    Zakaz wędkowania i biwakowania na wszystkich wyspach jeziornych Okręgu PZW Toruń.

1.10 Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach pożwirowych i starorzeczach rzek .

1.11 Upoważnia się Prezesa Okręgu na wniosek Rady Rejonu do wprowadzenia okresowych wyłączeń z wędkowania w okresie 2 tygodni od dnia zarybienia, wraz z poinformowaniem wędkarzy o obowiązujących wyłączeniach m. innymi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Okręgu, ogłoszenia prasowe .

1.12  Okresy, wymiary ochronne , limity .   

Podczas wędkowania należy przestrzegać regulaminu amatorskiego połowu ryb, oraz dodatkowo na wodach Okręgu Toruń okresów, wymiarów ochronnych i limitów dla niżej wymienionych gatunków ryb.

Wymiary i okresy ochronne ryb nie wymienionych w poniższej tabeli – obowiązują zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb .

okres ochronnywymiar ochronny
Lin—–do 30 cm Dobowy limit – 4 sztuki.
Lipień od 1.03. do 31.05.do 30 cm**/ na rzece Wel obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni
Okońod 1.04. do 30.04. do 18 cm i powyżej 40 cm Dobowy limit – 20 sztuk, ale nie więcej niż 5 kg
Pstrąg potokowyod 1.09. do 31.12.do 35 cm**/ Dobowy limit – 2 sztuki, a na rzece Wel  i dopływach 1 szt.
Sandaczod 1.01. do 31.05.do  50  cm i powyżej 90  cm**/
Szczupakod 1.01. do 30.04.do  50 cm  i powyżej  90 cm **/
Węgorzod 1.12. do 31.03.do 60 cmDobowy limit – 2 sztuki
Boleń od 1.01. do 30.04.do 50 cm**/
Kleń, jaźdo 30 cmDobowy limit – 4 sztuki łącznie 
Sum Od 1.01.do 31.05.do 70 cmDobowy limit – 1 sztuka

**/  Obowiązują limity ustalone w Regulaminie Amatorskiego połowu Ryb.

Limit dobowy (od 0.00 – 24.00): troć, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) – 2 sztuki, lipień 3 sztuki , pstrąg potokowy 2 sztuki – łącznie obydwa gatunki – 3 szt.; a  na rzece WEL i dopływach obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; certa – 5 sztuk; brzana, karp ( łącznie ) – 3 sztuki, pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka – za wyjątkiem odcinka od mostu w miejscowości Chełsty do mostu w miejscowości Trzcin – gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabierania i posiadania pstrąga.

1.13  Rejestracja połowów ryb :

Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą XXVII i XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW wędkarz ma obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić  przed zejściem z łowiska o liczbę i gatunki złowionych ryb.

Bezpośrednio po złowieniu istnieje obowiązek wpisania do rejestru połowów przeznaczonych do zabrania: ryb łososiowatych, szczupaka, sandacza i lipienia.

Dotyczy to także konkursów wędkarskich. Rejestr połowów należy zwrócić podczas wykupu składki na ochronę i zagospodarowanie wód na kolejny rok skarbnikowi/ kasjerowi Koła PZW.

W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie później niż do końca roku kalendarzowego w Kole lub Okręgu PZW lub podczas wykupu składki całorocznej na ochronę i zagospodarowanie wód na rok następny u skarbnika/ kasjera Koła.

Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód skarbnik/ kasjer Koła powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez osobę kupującą składki, za rok poprzedni.

1.14 Trolling – dopuszczony na  akwenach powyżej 100 ha: Bachotek, Wądzyń, Ciche, Głowin, Sosno Duże, Zbiczno, Płowęż, Mlewiec, Łasin Duży, Nogat, Mełno, Rudnik, Goryń, Trupel w m. Szwarcenowo, Radomno, Skarlin, Łąkorz ( Łąkorek ), Partęczyny Wielkie, Długie, Chełmżyńskie, Wieczno Północne ( Bartoszewice ), Wieczno Południowe oraz na jeziorze Grodno gmina Chełmża i jeziorze Kamionki .

1.15  Ograniczenia obowiązujące  na jeziorach , na których rozgrywane są konkursy wędkarskie  .

jezioro WIELKI GŁĘBOCZEKjezioro SZAŃCE
Opiekun : Rejon BRODNICAOpiekun : Koło PKP Toruń
1.      Wolno wędkować w soboty i niedziele po południowej stronie jeziora ;2.      Od 1.05. do 30.10.  w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się zawody wędkarskie;3.      Ograniczenie do 2 litrów nawilżonej zanęty i przesianej na dobę .Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie zanęty domoczonej i przesianej do 2 litrów namoczonej na 1 turę na jednego zawodnika . Zanęty zwierzęce , ziemia i glina bez ograniczeń .Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązuje regulamin zasad organizacji sportu wędkarskiego.4.      Po zakończeniu zawodów – ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do łowiska .5.      Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica .1.       Od 1.04 do 30.09 w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się zawody wędkarskie.2.      Zakaz wędkowania ze środków pływających. Terminy konkursów ustala Prezes Koła Osiedlowego PKP Toruń.3.       Ograniczenie do 2 litrów nawilżonej zanęty i przesianej na dobę .Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie zanęty domoczonej i przesianej do 2 litrów namoczonej na 1 turę na jednego zawodnika . Zanęty zwierzęce , ziemia i glina bez ograniczeń .Na zawodach rangi mistrzowskiej obowiązuje regulamin zasad organizacji sportu wędkarskiego.4.      Po zakończeniu konkursów – ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do łowiska.5.      W trakcie trwania zawodów droga nad jeziorem od strony północnej wyłączona z ruchu.

1.16 Terminy konkursów na wodach Rejonu ustala Przewodniczący  danego Rejonu .

 1. 17 łowiska NO KILL  –  jezioro  Retno

r e g u l a m i n   łowiska NO KILL:  zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb drapieżnych ( szczupak , sandacz , okoń ) ; obowiązek używania haków bezzadziorowych ; zakaz przechowywania złowionych ryb drapieżnych w siatkach oraz innych pojemnikach ; zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty ; zakaz połowu okonia, szczupaka, sandacza z pokrywy lodowej

2.1 Inne / dodatkowe / ograniczenia na jeziorach .

     L.p.
Nazwa łowiska RejonRodzaj ograniczenia 
1DzikowoToruńCałorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz połowu karpia z pokrywy lodowej .
2Oszczywilkw m. GajewoGolub-DobrzyńCałorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Całoroczny całkowity zakaz wędkowania na tzw. cyplu tataraku od południowo – wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy.
3GrabowiecGrudziądzCałorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. W okresie od 1.11. do 30.11.  łowisko wyłączone z wędkowania
4Małe CzysteChełmnoŁowisko wyłączone z wędkowania pod lodem za wyjątkiem części południowej od parku do końca lasku modrzewiowego w prostej linii do przeciwległego brzegu, a także II części jeziora po drugiej stronie szosy za kościołem; od 1.01. do 31.05 – wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz wędkowania w obrębie kąpieliska, zakaz połowu uklei w zawodach za wyjątkiem mistrzowskich i zawodów organizowanych przez Okręg dla młodzieży szkolonej. W trakcie wszystkich zawodów dopuszczalna ilość zanęty w stanie namoczonym – do 2 litrów na jedną turę . Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem . Zakaz wędkowania w soboty i niedziele w okresie od 20.04. do 30.09. od strony zachodniej , na odcinku od plaży do końca lasku modrzewiowego , w czasie odbywania zawodów  wędkarskich .
5Mlewiec łącznie z KorząToruńOgraniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów mokrej zanęty w czasie zawodów
6PłużnicaWąbrzeźnoOd 1.01. do 30.04. wyłączone z wędkowania ze środków pływających
7StarogrodzkieChełmnoOd 15.05. do 31.08. – zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska, miejsce wodowania łodzi wędkarskich na tzw.  plaży wojskowej.
8SkąpeGrudziądzDopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z wyłączeniem silników spalinowych
9JózefowoToruńCałorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz wędkowania na całej stronie południowej jeziora (od początku plaży do stanowiska nr 1 od strony północnej konkursowej).
10Zbiornik NielbarkNowe MiastoCałkowity zakaz wędkowania od 1 do 31 marca; całoroczny zakaz wędkowania ze środków pływających
11TrupelNowe MiastoOkres ochronny dla szczupaka i okonia. do 31.05. Od 1.01. do 31.05 .– zakaz połowu metodą spinningową ,  na martwą i żywą rybę
12SitnoWąbrzeźnoOd 1.01. do 31.05. zakaz  spinningowania i połowu na żywca i martwą rybę
13Bielice( Krotoszyny )Nowe MiastoW roku  2019 – zakaz spinningowania  i połowu na żywca i martwą rybę
14Papowo BiskupieChełmnoZakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem.
15SzczukaBrodnicaZakaz wywożenia zanęt i przynęt
16Radziki (wyrobisko pożwirowe)Golub-Dobrzyń1. Obowiązują zasady wędkowania zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz w zasadach wędkowania obowiązujących w Okręgu PZW Toruń.2. Obowiązują limity i okresy ochronne oraz składki na wędkowanie Okręgu PZW w Toruniu.3. Zakaz wędkowania ze środków pływających od 1.01 – 30.04.  – począwszy od 1 stycznia 2019 roku.4. Zakaz biwakowania, plażowania i kąpieli.5. Zakaz wstępu i wędkowania z wysp.6. Zakaz połowu ryb kuszą.7. Zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych sumów.8. Teren, na którym mogą przebywać członkowie PZW oznaczony jest tablicami informacyjnymi na brzegach oraz bojami pływającymi na obszarze akwenu.9. Przebywanie poza wyznaczonym terenem jest surowo zabronione.10. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania i wędkowania w strefie eksploatacyjnej kruszywa, odprowadzania popłuczyn, dróg transportu i tras przenośników taśmowych oraz na obszarze prowadzenia robót rekultywacyjnych.11. Parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach.12. Wszystkie osoby uprawnione (posiadające ważną kartę wędkarską i składkę na wędkowanie), przebywające na terenie zakładu górniczego, obowiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego, a wszelkie nieprawidłowości i niebezpieczeństwa należy zgłaszać kierownictwu zakładu, względnie Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej oraz Straży Ochrony Wód.13. Istotne niebezpieczeństwa występujące na terenie wyrobiska pożwirowego Radziki:a) możliwość nagłego osuwania się brzegów,b) duża głębokość przybrzeżna,c) nieregularne dno zbiornika,d) nagle zmieniająca się głębokość,e) niespodziewane osuwiska (tąpnięcia) dużych powierzchni terenu sztucznie usypanych brzegów zbiornika.
17Rejon Łasin : Szynwałd , ŚwięteRejon Toruń : Grodno gm. Chełmża Od 1.01. do 31.05. zakaz połowu metodą spinningową, na martwą i żywą rybę oraz ich części
18Rejon Brodnica: Gutowo, Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia), Wichulec;Rejon Chełmno: Broch, Niemczyk, Niemczyk (Suszek), Parówka, Trynki;Rejon Chełmża: Dźwierzno, Pluskowęsy;Rejon Golub-Dobrzyń: Handlowy Młyn, Jeziórki, Kotlewo gm. Ciechocin, StawekRejon Grudziądz: Lniska, Grabowiec, Sosnówka, Świerkocin;Rejon Łasin: Gubiny;Rejon Nowe Miasto: Kuligi-Tylice; Mroczno, Bielice, Rubkowo ( Gwiździny)Rejon Toruń: Górsk łącznie z działką nr 401, Kozielec;Łowiska całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.
19Rejon Łasin:  Kuchnia,Rejon Golub-Dobrzyń: OwieczkowoRejon Nowe Miasto: Goryń,Rejon Chełmno: Kornatowo, Małe Czyste Od 1.01. do 31.05 .– zakaz połowu metodą spinningową ,  na martwą i żywą rybę i ich części oraz wędkowania za środków pływających

2.2. Na wniosek Przewodniczącego OKS – w sytuacjach pilnych Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzania czasowych ograniczeń na określonych akwenach w powszechnym wędkowaniu i powiadamiania o tym właściwych Przewodniczących Rad  Rejonów.

 1. Opłaty egzaminacyjne .

3.1  W roku 2019 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egzaminów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działające przy Okręgu PZW Toruń. Uwaga: komisje egzaminacyjne nie są uprawnione do przeprowadzania egzaminów i wydawania zaświadczeń o ich zdaniu osobom z innego powiatu.

3.2  Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca przy biurze Okręgu PZW Toruń jest upoważniona do przeprowadzania w wyjątkowych sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską.

3.3   Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zmianami).

3.4  Opłaty egzaminacyjne :   30,00 zł  – podstawowa

5,00 zł  –  ulgowa, dla osób powyżej 70 roku życia.

Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 –tego roku życia na podstawie ważnej legitymacji oraz kobiety zwolnione są z opłat egzaminacyjnych.

3.5  Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomniejszone o podatek VAT, pozostają w całości w Kole, przy którym działa komisja egzaminacyjna.

 1. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca w szczególnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek członkowskich ogólnozwiązkowych i/ lub składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca mają obowiązek systematycznego przekazywania, nie później niż do 15.11. danego roku, kartotek członkowskich wraz ze zdanym rejestrem połowu do Kół – wskazanych przez wędkarzy.
 2. POROZUMIENIA – informacje nt. podpisanych i zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu lub jego Prezydium porozumień z innymi Okręgami na wędkowanie będzie można uzyskać w biurze Okręgu PZW Toruń lub zostaną podane na stronie pzw.torun.pl i w wydawnictwie Nasze Wody.
 3. Zasady wnoszenia składek członkowskich .

UWAGA: Wniesione składki i opłaty nie podlegają zwrotowi.

 • Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce
  w roku 2019 – zgodnie z Uchwałą nr 61/IX/2018 ZG PZW Warszawa z dnia 21.09.2018 roku w sprawie składki członkowskiej na 2019 r. 

Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską ogólnozwiązkową nie później niż do 30.04. każdego roku (§ 14 punkt 8 Statutu PZW). Jeżeli składka nie zostanie opłacona do dnia 30.04. – aby zostać członkiem PZW należy wnieść począwszy od dnia 1.05.: wpisowe (w roku 2019 dla członka zwyczajnego w wysokości 25,00 zł a dla członka uczestnika 12,00 zł) oraz składkę członkowską ogólnozwiązkową. 

6.2  Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód można opłacać po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

 • Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód całoroczne – obejmują okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.
 • Istnieje możliwość wnoszenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód, na wszystkie sposoby i metody wędkowania w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze składką członkowską ogólnozwiązkową) upoważnia do wędkowania do 31 marca 2019r. Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający opłaconą I ratę.

6.5    Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości :

a/ składka podstawowa 100,- zł lub składka ulgowa 56,- zł  dla osoby posiadającej wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2019 bez rzeki Wisły  na wszystkie sposoby i metody wędkowania, a chcący wędkować na wszystkich wodach Okręgu , na wszystkie sposoby i metody wędkowania

b/ składka podstawowa 65,- zł lub składka ulgowa 26,- zł   dla osoby posiadającej wcześniej wykupioną rzekę Wisłę jako jedno łowisko, na wszystkie sposoby i metody wędkowania , a chcący wędkować na wszystkich wodach Okręgu, na wszystkie sposoby i metody wędkowania .

6.5.1 Do ulgowych składek członkowskich całorocznych na ochronę i zagospodarowanie wód mają prawo:

1/osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW

2/osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski w PZW

3/osoby powyżej 70-tego roku życia.

6.5.2 Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-tego roku życia składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie metody i sposoby wędkowania wynosi 50,00 zł.

6.5.3 Młodzież ucząca się – członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu uiszczają składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania w wysokości 15,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność z młodzieżą. Osoby te po wniesieniu składek posiadają uprawnienia do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach ogólnodostępnych  PZW na terenie całego kraju.

6.5.4. Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.

6.5.5. Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską ogólnozwiązkową oraz składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania na rok 2019 (295,00 zł), na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (195,00 zł ) lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (230,00 zł) ma prawo po wykupieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej do wykupienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie wody Okręgu Toruń zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 8,00 zł, na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 8,00 zł lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 8,00 zł. Każda z w/w osób ma prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska i limitu.

 • Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 50,00 zł, wnosić będą w swoim macierzystym Kole. Uprawnia ona ich do wędkowania na wodach PZW użytkowanych przez Okręg PZW Toruń, zawierając w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania.
 • Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń 8,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Toruń. Pozwolenia „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa„ Skarbnik Koła będzie odbierał w biurze Okręgu po wcześniejszym przedstawieniu imiennej listy uprawnionych osób z podaniem numerów ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje zainteresowanym w/w pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zainteresowanego w macierzystym Kole składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

Przyznanie tych ulg podlega wnikliwej analizie Rad Rejonów .

6.8   Osoby niezrzeszone w PZW mają prawo do wniesienia całorocznej opłaty na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie metody i sposoby wędkowania ( pełna ) w wysokości 580,- zł ,  niepełnej na rzekę Wisłę  w wysokości 550,- zł  lub  niepełnej na 1 jezioro w wysokości 530,- zł.   Osoby niezrzeszone mają również możliwość wykupienia opłat okresowych na 1 , 3  i 7 dni .

6.9 Składki członkowskie  na ochronę i zagospodarowanie wód – okresowe .

6.9.1 Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe 3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni .

6.9.2 Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe wpisuje: dzień, godzinę rozpoczęcia wędkowania oraz dzień i godzinę zakończenia wędkowania

 • wędkowanie na 1 dzień (jedną  dobę):  od dnia 21 maja 2019r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2019r. do godziny 16.00                                   lub dnia 21 maja 2019r. od godziny 00.00 do godziny 24.00
 • wędkowanie na 3 dni: od dnia 1 maja 2019r. godzina 15.01 do dnia 4 maja 2019r. do godziny 15.00 lub od dnia 1 maja 2019r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2019r. godzina 24.00
 • wędkowanie na 7 dni : od dnia 1 maja 2019r. godzina 12.01 do dnia 8 maja 2019r. do godziny 12.00 lub od dnia 1 maja 2019r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2019r. godzina 24.00

6.9.3   a/ Dla członków PZW obowiązują składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód (pełne) okresowe:

 • na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu, zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania,
 • na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu , na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu

b/ dla osób niezrzeszonych i cudzoziemców obowiązują opłaty okresowe:

 • na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania,
 • na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu

6.9.4   Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe dla członków PZW mogą opłacać tylko osoby posiadające wykupioną, aktualną składkę członkowską ogólnozwiązkową na rok 2019.

6.9.5 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód okresowe na wędkowanie można wykupić w siedzibie Okręgu, w ZGW-R Grzmięca, niektórych Kołach PZW, stacjach benzynowych, sklepach wędkarskich, ośrodkach turystycznych, gospodarstwach agroturystycznych i innych, z którymi zostaną zawarte stosowne umowyInformacje o punktach sprzedaży podane zostaną na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.torun.pl .

6.9.6   Opłat okresowych na 1, 3 lub 7 dni można dokonywać także za pośrednictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl), na której po wejściu w zakładkę „opłata składek okresowych”, wpisaniu wszelkich danych potrzebnych do wystawienia zezwolenia, wpisania daty wędkowania (okres 1, 3 i 7 dni jest automatycznie wyliczany, po wpisaniu pierwszego dnia i godziny wędkowania – godzina zakończenia wędkowania jest wyliczana automatycznie), wniesieniu stosownej opłaty na konto firmy PayU S.A.(firma zajmująca się płatnościami internetowymi), z którą Okręg ma podpisaną stosowną umowę – na podany adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty zostanie automatycznie wysłane, wypełnione komputerowo (automatycznie) zezwolenie wraz z rejestrem. Realizacja przelewów internetowych odbywa się w godzinach pracy banków internetowych, przez które dokonywana jest płatność. Następnie zezwolenie należy wydrukować i mieć przy sobie podczas wędkowania. Na zezwoleniu elektronicznym nie obowiązuje hologram oraz podpis członka Prezydium Zarządu Okręgu. Wniesiona składka okresowa nie uprawnia do wędkowania bez posiadania podczas wędkowania zezwolenia wraz z rejestrem, oraz dowodu zapłaty, które otrzymuje się podczas wykupywania składek u skarbnika lub po zaksięgowaniu wpłaty – na adres e-mail. Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć w zawodach (konkursach) wędkarskich, zobowiązani są posiadać wykupioną całoroczną lub okresową (na dzień odbycia zawodów) składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu Toruń. Posiadanie wykupionej tylko składki członkowskiej ogólnozwiązkowej nie upoważnia do wędkowania podczas zawodów (konkursów) wędkarskich. Powyższa zasada dotyczy również innych wędkarzy rozgrywających – po uzyskaniu zgody – na wodach Okręgu Toruń zawody wędkarskie.

7 . Uwaga  :

7.1   Osoba kupująca opłatę okresową na ochronę i zagospodarowanie wód zobowiązana jest do legitymowania się podczas jego zakupu kartą wędkarską, a w przypadku zakupu składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW, również legitymacją członkowską z wykupioną uprzednio składką członkowską ogólnozwiązkową na rok 2019.

7.2    Zgodnie z uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2017r. oraz Uchwałą nr 61/IX/2018  ZG PZW z  21.09.2018r.

 1. a) Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej  :
 • młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat – 50 % za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
 • mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%
 • kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%
 • odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW – 50 %
 • odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75 %

Przyznawanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW (kartoteka  członkowska). Obowiązek udokumentowania 10-letniego stażu członkowskiego spoczywa na członku PZW ubiegającym się o ulgę z tego tytułu.

b )  Członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu  mają prawo do następujących ulg:

w składce członkowskiej   ogólnozwiązkowej – 75 % .

c )   Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich, z zachowaniem prawa

do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW.

7.3  Ulgi w składkach członkowskich ogólnozwiązkowych oraz na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW stosuje się w ciągu całego roku kalendarzowego, w którym osoba zainteresowana nabywa lub traci prawo do skorzystania z ulgi.

7.4  Od 1 stycznia 2019 roku – 40-letni staż członkowski ustala się na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW .

7.5  Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-tego roku życia stosuje się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

7.6  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek …” numeru dokumentu (np. legitymacji szkolnej), który potwierdza prawo do zastosowania ulgi w składce.

7.7  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek ….” w przypadku sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na jedno łowisko (jezioro, rzeka) – nazwę tego akwenu.

7.8  Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i składce na ochronę i zagospodarowanie wód z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu o posiadanym odznaczeniu do legitymacji członkowskiej – potwierdzonym przez Prezesa Koła lub biuro Okręgu.

7.9  Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW mają tylko osoby posiadające aktualną kartę wędkarską (w tym: członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW), przestrzegające obowiązujących zasad, po opłaceniu stosownych, obowiązujących składek.

7.10 Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2019 są zobowiązane zdać rejestr połowów (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) za rok 2018 i pobrać taki rejestr (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) na rok 2019.

7.11 W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód wszystkich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, a także przy sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca obowiązki związane ze sprzedażą składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód poniesie konsekwencje finansowe – zostanie obciążona równowartością wadliwie wystawionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

7.12 Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych Rozporządzeniem Wojewody kujawsko-pomorskiego/ Marszałka oraz Wojewody warmińsko-mazurskiego/ Marszałka obrębów ochronnych ryb, w tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych obrębami ochronnymi w okresie od 1 marca do 31 lipca. Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze Okręgu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, na stronie internetowej www.pzw.torun.pl oraz w wykazie wód n/Okręgu na rok 2019.