Zasady wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń w roku 2018

Zasady wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń w roku 2018

załącznik do uchwały nr 23/2017 z 28.10.2017 r.

 1. Zasady wędkowania .

 1.1 Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka nizinna w tym: obwód rybacki nr 2 , 3 i 4 rzeki Wisły , Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka.

1.2 Jednym łowiskiem jest też:

a/ rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:

1/odcinek nizinny : od jazu w Samborowie woj.warmińsko-mazurskie do ujścia do rzeki Wisły z wyłączeniem cieku Dopływ z Nielbarka wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark oraz z  wyłączeniem odcinka rzeki górskiej.

2/odcinek górski: od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami .

b/ rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się:

1/ odcinek nizinny : od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie Zbójno-Wojnowo do mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w m. Wygoda, z wyłączeniem wód dopływów z  jezior: Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie .

2/ odcinek  górski: od  mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w m. Wygoda do jej ujścia do rz. Drwęcy .

c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się:

1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia do rzeki Drwęcy.

2/ odcinek górski: od źródeł do ujścia Strugi Górzanki do Brynicy z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne.

1.3

 

Ograniczenia na rzekach nizinnych

1 Wisła Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu Drzewnego  –  na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki . Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05.
2 Wisła obwód nr 2 – teren Portu Drzewnego Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem położonym na północ od portu – ustanowiony został obręb ochronny . Od 01.01. do 31.03.- zakaz spinningowania i połowu na żywca. Od 01.04. do 31.05. zakaz połowu ryb (w tym okresie będą pozyskiwane tarlaki sandacza przez ZGW-R Grzmięca do produkcji materiału zarybieniowego)

Od 01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw. plaży 200 m w głąb Portu Drzewnego

Wisła obwód nr 2 – teren Portu Zimowego Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu Zimowego  na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki  wraz z tzw. szyjką Portu Zimowego do wału przeciwpowodziowego osłaniającego basen portowy . Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.11. do 31.05.
3 Wisła obwód nr 2 Obręb ochronny nr 7  na rz. Drwęcy obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od mostu drogowego  na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rz. Wisły . Do obrębu włącza się  również odcinek rzeki Wisły po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki . Obręb ustanowiony jest na okres całego roku  Obręb stanowi część obwodu rybackiego rz. Drwęca nr 5 i obwodu rybackiego rz. Wisła nr 2 . Zakaz połowu i posiadania troci i łososia w okresie od 01.10. do 30.11. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 12.11.2001r. z póź. zm . w sprawie połowu oraz warunków chowu . hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie  ( Dz. U. z 4.12.2001r.)  w okresie od 01.12. do końca lutego .
4 Wisła obwód nr 3 Na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego w Chełmnie – 1 km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km do 807,5 km z biegiem rzeki) Od 15.03. do 31.05. */  zakaz wędkowania (zarybienia smoltami troci i łososia)

*/ W przypadku  przedłużenia terminu zarybień – zakaz wędkowania może być przedłużony do 15.06.

5 Wisła obwód nr 4 Od rowu łączącego starorzecze  z Wisłą 400 m powyżej ujścia  rzeki Wdy do rowu łączącego starorzecze z Wisłą 500 m poniżej ujścia rzeki Wdy i 100 m w głąb rzeki Wisły  ( lewy brzeg ) Zakaz połowu i posiadania troci i łososia w okresie od 01.10. do 30.11. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 12.11.2001r. z póź. zm . w sprawie połowu oraz warunków chowu . hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie  ( Dz. U. z 4.12.2001r.)  w okresie od 01.12. do końca lutego .

 

1.4 Jedno łowisko górskie to: rzeka Wel, Zielona Struga, Mątawa nr 2, Struga Lubianka, Pissa nr 2, Górzanka, Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc, Poburzanka, Gizela, Sandela, Groblica, Struga Lubicka , Drwęca na odcinku  od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego  w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami .

1.5

 

Ograniczenia na wodach górskich – rzekach

1 Drwęca Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do  osi podłużnej  mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś wraz z dopływami. Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spinningową i muchową.

Wędkowanie zabronione od 1.10 do 31.12.

Od  osi  podłużnej  mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś  do mostu drogowego w m. Złotoria wraz z dopływami. Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spinningową i muchową.

Wędkowanie zabronione od 15.03 do 15.05  */   i od 1.10 do 31.12.

*/ W przypadku  przedłużenia terminu zarybień – zakaz wędkowania może być przedłużony do 31.05.

2 Wel    wraz z dopływami Od młyna w Chełstach do jazu w m. Bratian Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spławikową, spinningową i muchową.

Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.

Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową .

Całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka. Całoroczny, całkowity zakaz wędkowania metodą spławikową na terenie rezerwatu „Piekiełko”.

W rezerwacie poruszanie dozwolone tylko po istniejących ścieżkach.

Od jazu w m. Bratian do ujścia do Drwęcy

——————————————————–

Od mostu w miejscowości  Chełsty do mostu w miejscowości  Trzcin

Wędkowanie zabronione

 

Zakaz zabierania i posiadania pstrąga

3 Mątawa Nr 2 Od zastawki poniżej jeziora Mątasek do jeziora Święte Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.
4 Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka, Świnarc (Linówka) Na całej długości Dozwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spławikową, spinningową i muchową.

Połów ryb metodą spinningową odbywa się przy użyciu przynęt wyposażonych w pojedynczy, bezzadziorowy lub pozbawiony zadziora haczyk lub kotwiczkę. Połów ryb metodą muchową odbywa się przy użyciu much zawiązanych na bezzadziorowych lub pozbawionych zadziora haczykach. Obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka.

Od. 1.09. do 31.12. zakaz połowu ryb metodą spinningową.

Całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka.

5 Struga Lubianka,  Zielona Struga,  Poburzanka, Gizela, Sandela, Groblica Na całej długości Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .

Zakaz wędkowania  od 1.09.do 31.12.

6 Brynica Od źródeł do ujścia Strugi Górzanki z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne. Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

7 Pissa Nr 2 Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Księte do jej ujścia do rzeki Brynica Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

8 Górzanka Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Górznieńskiego do jej ujścia do rzeki Brynica Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

9 Struga Lubicka Na całej długości Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .

Zakaz wędkowania od  15.03. do 15.05. i od 1.09. do 31.12.

10 Ruziec nr 5 Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w miejscowości Wygoda do ujścia do rzeki Drwęca Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik .

Zakaz wędkowania  od 1.09.do 31.12.

Szczegółowe informacje nt. zasad wędkowania na wodach górskich zamieszczone są w informatorze wody krainy pstrąga i lipienia , w wykazie wód Okręgu PZW Toruń na rok 2018 oraz w wydawnictwie Nasze Wody .   

1.6.  Na jeziorach:

a/  dopuszczalne wędkowanie ze środków pływających całą dobę  od 1.06 do 30.09 . Nie dotyczy jezior wyłączonych całorocznie z wędkowania ze środków pływających. W pozostałym okresie dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających  w porze dziennej  od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzina przed wschodem słońca do 1 godzinie po zachodzie słońca.

b/zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni jeziorowej.

c/ zakaz znakowania łowiska plastikowymi butelkami lub innymi pływającymi przedmiotami

d/ zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych  sumów do jezior .

1.7   Zakaz wędkowania, cumowania łodzi , biwakowania ,  postoju samochodów i przyczep w miejscach do wodowania łodzi i czerpania wody.

1.8    Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach zalewowych rzeki Wisły , Drwęcy i na terenie Portu Zimowego , za wyjątkiem koryta głównego rzeki Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.

1.9    Zakaz  wędkowania i biwakowania na wszystkich wyspach jeziornych Okręgu PZW Toruń.

1.10 Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach pożwirowych i starorzeczach rzek .

1.11 Upoważnia się Prezesa Okręgu na wniosek Rady Rejonu  do wprowadzenia okresowych wyłączeń z wędkowania w okresie 2 tygodni od dnia zarybienia , wraz z poinformowaniem wędkarzy o obowiązujących  wyłączeniach m. innymi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Okręgu , ogłoszenia prasowe .

 1.12  Okresy, wymiary ochronne , limity .  

Podczas  wędkowania  należy przestrzegać regulaminu amatorskiego połowu ryb , oraz dodatkowo na wodach Okręgu Toruń  okresów , wymiarów ochronnych i limitów dla niżej wymienionych gatunków ryb  .

Wymiary i okresy ochronne ryb nie wymienionych w poniższej tabeli – obowiązują zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb .

 

  okres ochronny wymiar ochronny  
Lin —– do   30 cm

 

Dobowy limit – 4 sztuki.
Lipień od 1.03. do 31.05. do  30 cm **/  na rzece Wel obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni
Okoń od 1.04. do 30.04.

 

do   18 cm i powyżej 40 cm

 

Dobowy limit – 20 sztuk , ale nie więcej niż 5 kg
Pstrąg

potokowy

od 1.09. do 31.12. do 35 cm **/ Dobowy limit – 2 sztuki  , a na rzece Wel  i dopływach 1 szt.
Sandacz od 1.01. do 31.05. do  50  cm i powyżej 90  cm **/
Szczupak od 1.01. do 30.04. do  50 cm  i powyżej  90 cm

 

**/
Węgorz

 

od 1.12. do 31.03. do 60 cm Dobowy limit – 2 sztuki
Boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm **/
Kleń, jaź   do 30 cm Dobowy limit – 4 sztuki łącznie

 

Sum Od 1.01.do 31.05. do 70 cm Dobowy limit – 1 sztuka

 

**/  Obowiązują limity ustalone w Regulaminie Amatorskiego połowu Ryb .

Limit dobowy (od 0.00 – 24.00) :

troć, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) – 2 sztuki; lipień 3 sztuki , pstrąg potokowy 2 sztuki – łącznie obydwa gatunki  – 3 szt.; a  na rzece WEL  i dopływach obowiązuje całkowity zakaz zabierania  oraz posiadania lipieni ; certa – 5 sztuk; brzana, karp ( łącznie ) – 3 sztuki,  pstrąg potokowy limit dobowy 1 sztuka – za wyjątkiem odcinka od mostu w miejscowości  Chełsty do mostu w miejscowości Trzcin  – gdzie  obowiązuje całkowity zakaz zabierania  i posiadania pstrąga  .

 1.13  Rejestracja połowów ryb :

Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą XXVII i XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW wędkarz ma obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić  przed zejściem z łowiska  o liczbę i gatunki złowionych ryb .

Bezpośrednio po złowieniu istnieje obowiązek wpisania do rejestru połowów przeznaczonych do zabrania:  ryb łososiowatych, szczupaka , sandacza i lipienia .

Dotyczy to także konkursów wędkarskich. Rejestr połowów należy zwrócić podczas wykupu składki na ochronę i zagospodarowanie wód  na kolejny rok skarbnikowi/ kasjerowi Koła PZW.

W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie później niż do końca roku kalendarzowego w Kole lub Okręgu PZW lub podczas wykupu składki całorocznej na  ochronę i zagospodarowanie wód  na rok następny u skarbnika/ kasjera Koła.

Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód  skarbnik/ kasjer Koła powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez osobę kupującą składki,  za rok poprzedni.

1.14 Trolling – dopuszczony na  akwenach powyżej 100 ha : Bachotek , Wądzyń , Ciche , Głowin , Sosno Duże , Zbiczno , Płowęż , Mlewiec , Łasin Duży , Nogat ,  Mełno , Rudnik , Goryń , Trupel w m. Szwarcenowo  , Radomno , Skarlin , Łąkorz ( Łąkorek ) ,  Partęczyny Wielkie , Długie , Chełmżyńskie ,  Wieczno  Północne ( Bartoszewice ) , Wieczno Południowe oraz na  jeziorze Grodno gmina Chełmża i jeziorze Kamionki .

1.15  Ograniczenia obowiązujące  na jeziorach , na których rozgrywane są konkursy wędkarskie  .

jezioro WIELKI GŁĘBOCZEK jezioro SZAŃCE
Opiekun : Rejon BRODNICA Opiekun : Koło PKP Toruń
1.      Wolno wędkować w soboty i niedziele po południowej stronie jeziora ;

2.      Od 1.05. do 30.09 . w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone powszechne wędkowanie. Pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się zawody wędkarskie;

3.      Terminy konkursów ustala i uzgadnia Przewodniczący Rady Rejonu Brodnica ;

4.      Podczas konkursów wędkarskich ( zawody mistrzowskie i z cyklu GP )  – ograniczenie ilości używanej zanęty mokrej  do 2  litrów na 1 turę na 1 zawodnika

5.      Po zakończeniu  konkursów  – ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do łowiska .

6.      Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica .

1.      Od 1.05. do 30.09 .w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopuszczone powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie odbywają się zawody wędkarskie

2.      Zakaz wędkowania ze środków pływających

3.      Terminy konkursów ustala i uzgadnia  Prezes Koła PKP Toruń  ;

4.      Podczas konkursów wędkarskich ( zawody mistrzowskie i z cyklu GP )  – ograniczenie ilości używanej zanęty mokrej do 2 litrów na 1 turę na 1 zawodnika;

5.      Po zakończeniu konkursów – ryby żywe po zważeniu są wpuszczane do łowiska.

 2.1  Inne / dodatkowe / ograniczenia na jeziorach .

 

     L.p.                                       Nazwa łowiska Rejon Rodzaj ograniczenia
1 Dzikowo Toruń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz połowu karpia z pokrywy lodowej .
2 Oszczywilk

w m. Gajewo

Golub-Dobrzyń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Całoroczny całkowity zakaz wędkowania na tzw. cyplu tataraku od południowo – wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy.
3 Grabowiec Grudziądz Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. W okresie od 1.11. do 30.11.  łowisko wyłączone z wędkowania
4 Małe Czyste Chełmno Łowisko wyłączone z wędkowania pod lodem za wyjątkiem części południowej od parku do końca lasku modrzewiowego w prostej linii do przeciwległego brzegu, a także II części jeziora po drugiej stronie szosy za kościołem; od 1.01. do 31.05 – wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz wędkowania w obrębie kąpieliska, zakaz połowu uklei w zawodach za wyjątkiem mistrzowskich i zawodów organizowanych przez Okręg dla młodzieży szkolonej. W trakcie wszystkich zawodów dopuszczalna ilość zanęty w stanie namoczonym – do 2 litrów na jedną turę .

Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem .

5 Mlewiec łącznie z Korzą Toruń Ograniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów mokrej zanęty w czasie zawodów
6 Płużnica Wąbrzeźno Od 1.01. do 30.04. wyłączone z wędkowania ze środków pływających
7 Starogrodzkie Chełmno Od 15.05. do 31.08. – zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska, miejsce wodowania łodzi wędkarskich na tzw.  plaży wojskowej.
8 Skąpe Grudziądz Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z wyłączeniem silników spalinowych
9 Józefowo Toruń Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. Zakaz wędkowania na całej stronie południowej jeziora (od początku plaży do stanowiska nr 1 od strony północnej konkursowej).
10 Zbiornik Nielbark Nowe Miasto Całkowity zakaz wędkowania od 1 do 31 marca; całoroczny zakaz wędkowania ze środków pływających
11 Trupel Nowe Miasto Okres ochronny dla szczupaka i okonia do 31.05.
12 Sitno Wąbrzeźno Od 1.01. do 31.05. zakaz  spinningowania i  połowu na  żywca  i martwą rybę
13 Bielice

( Krotoszyny )

Nowe Miasto W roku  2018 – zakaz spinningowania  i połowu na żywca i martwą rybę
14 Papowo Biskupie Chełmno Zakaz wprowadzania przyczep kempingowych na parking nad jeziorem .
15 Rejon Brodnica: Gutowo, Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia), Wichulec;

Rejon Chełmno: Broch, Niemczyk, Niemczyk (Suszek), Parówka, Trynki;

Rejon Chełmża: Dźwierzno, Pluskowęsy;

Rejon Golub-Dobrzyń: Handlowy Młyn, Jeziórki, Kotlewo gm. Ciechocin, Stawek ;

Rejon Grudziądz: Lniska, Grabowiec, Sosnówka, Świerkocin;

Rejon Łasin: Gubiny;

Rejon Nowe Miasto: Kuligi-Tylice; Mroczno, Bielice , Rubkowo                                      ( Gwiździny )

Rejon Toruń: Górsk łącznie z działką nr 401, Kozielec ;

Łowiska całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.
16 Rejon Łasin : Święte  , Szynwałd , Kuchnia ,

Rejon Golub-Dobrzyń :  Owieczkowo

Rejon Nowe Miasto : Goryń , Trupel ,

Rejon Chełmno : Kornatowo , Małe Czyste

Rejon Toruń : Grodno gm. Chełmża

 

Od 1.01. do 31.05 .

– zakaz połowu metodą spinningową ,  na martwą i żywą rybę  oraz wędkowania za środków pływających

 

 2.2. Na wniosek Przewodniczącego OKS – w sytuacjach pilnych Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzania czasowych  ograniczeń na określonych akwenach w powszechnym wędkowaniu i powiadamiania o tym właściwych Przewodniczących Rad  Rejonów.

 1. Opłaty egzaminacyjne .

3.1  W roku 2018 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egzaminów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działające przy Okręgu PZW Toruń. Uwaga : komisje egzaminacyjne nie są  uprawnione do przeprowadzania egzaminów i wydawania zaświadczeń o ich zdaniu osobom z innego powiatu .

3.2  Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca przy biurze Okręgu PZW Toruń jest upoważniona do przeprowadzania w wyjątkowych sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską.

3.3   Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zmianami).

3.4  Opłaty egzaminacyjne :   30,00 zł  – podstawowa

5,00 zł  –  ulgowa, dla osób powyżej 70 roku życia.

Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 –tego roku życia na podstawie ważnej legitymacji oraz kobiety zwolnione są z opłat egzaminacyjnych.

3.5  Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomniejszone o podatek VAT, pozostają w całości w Kole, przy którym działa komisja egzaminacyjna.

 1. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca w szczególnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek członkowskich ogólnozwiązkowych i/ lub składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód . Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca mają obowiązek systematycznego przekazywania, nie później niż do 15.11. danego roku, kartotek członkowskich wraz ze zdanym rejestrem połowu do Kół – wskazanych przez wędkarzy.
 2. POROZUMIENIA – informacje nt. podpisanych i zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu lub jego Prezydium porozumień z innymi Okręgami na wędkowanie będzie można uzyskać w biurze Okręgu PZW Toruń lub zostaną podane na stronie pzw.torun.pl i w wydawnictwie Nasze Wody .
 3. Zasady wnoszenia składek członkowskich .
  • Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce
   w roku 2018 – zgodnie z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017r. i Uchwałą  nr 8/XI/2017  Prezydium  ZG PZW Warszawa z dnia  11.2017  roku  w sprawie składki członkowskiej na 2018r.

Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską  ogólnozwiązkową  nie później niż do 30.04. każdego roku (§ 14 punkt 8 Statutu PZW). Jeżeli składka nie zostanie opłacona do dnia 30.04. – aby zostać członkiem PZW należy wnieść począwszy od dnia 1.05.: wpisowe (w roku 2018  dla członka zwyczajnego w wysokości 25,00  zł a dla członka uczestnika  12,00  zł) oraz składkę członkowską ogólnozwiązkową .  (Zgodnie z uchwałą 11/2017 Prezydium ZO  PZW Toruń  z 13.11.2017 upoważnia się Zarządy Kół do odstąpienia od pobierania wpisowego członka uczestnika ) .

6.2  Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  można opłacać po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

 • Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód całoroczne – obejmują okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.
 • Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania.
 • Istnieje możliwość wnoszenia składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze składką członkowską ogólnozwiązkową ) upoważnia do wędkowania do 31 marca 2018r. Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający opłaconą I ratę.
 • Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości:

a/ składka podstawowa 100,00 zł lub składka ulgowa 56,00 zł dla osób posiadających wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2018 – bez rzeki Wisły, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu,

b/ składka podstawowa 75,00 zł lub składka ulgowa 36,00 zł dla osób posiadających wcześniej wykupioną rzekę Wisła jako jedno łowisko na rok 2018, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu.

6.7.1 Do ulgowych składek członkowskich  całorocznych na ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie wody Okręgu mają prawo:

1/osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW

2/osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski w PZW

3/osoby powyżej 70-tego roku życia.

6.7.2 Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-tego roku życia składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód  wynosi 50,00 zł.

6.7.3 Młodzież ucząca się – członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu uiszczają składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 15,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność z młodzieżą. Osoby te po wniesieniu składek posiadają uprawnienia do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach nizinnych PZW na terenie całego kraju.

6.7.4. Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.

6.7.5.  Osoba , której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską ogólnozwiązkową  oraz składkę członkowską  na ochronę i zagospodarowanie wód na  wszystkie wody na rok 2018 ( 295,00 zł )  , na jedno łowisko bez rzeki Wisły ( 195,00 zł ) lub na rzekę Wisłę ( 220,00 zł )  ma prawo po wykupieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej  do wykupienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  na  wszystkie wody Okręgu Toruń  o wartości 5,00 zł , na jedno łowisko bez rzeki Wisły o wartości 5,00 zł lub na rzekę Wisłę o wartości 5,00 zł. Każda z w/w osób ma prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska  i limitu .

 • Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 50,00 zł i uzyskaniu w biurze Okręgu wpisu w legitymacji członka PZW, są uprawnieni do wędkowania na wodach PZW użytkowanych przez Okręg PZW Toruń.

 

 • Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód  w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń 5,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Toruń. Pozwolenia „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa„ Skarbnik Koła będzie odbierał w biurze Okręgu po wcześniejszym przedstawieniu imiennej listy uprawnionych osób z podaniem numerów ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje zainteresowanym w/w pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zainteresowanego w macierzystym Kole składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

Przyznanie tych ulg podlega wnikliwej analizie Rad Rejonów .

 

 

 

 6.10 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód –   okresowe .

6.10.1 Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin. Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe 3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni .

6.10.2 Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe wpisuje: dzień, godzinę rozpoczęcia wędkowania oraz dzień i godzinę zakończenia wędkowania

 • wędkowanie na 1 dzień (jedną  dobę): od dnia 21 maja 2018r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2018r. do godziny 16.00 lub dnia 21 maja 2018r. od godziny 00.00 do godziny 24.00
 • wędkowanie na 3 dni: od dnia 1 maja 2018r. godzina 15.01 do dnia 4 maja 2018r. do godziny 15.00 lub od dnia 1 maja 2018r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2018r. godzina 24.00
 • wędkowanie na 7 dni : od dnia 1 maja 2018r. godzina 12.01 do dnia 8 maja 2018r. do godziny 12.00 lub od dnia 1 maja 2018r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2018r. godzina 24.00

6.10.3 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu, zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania.

6.10.4 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe dla członków PZW mogą opłacać tylko osoby posiadające wykupioną, aktualną składkę członkowską ogólnozwiązkową na rok 2018.

6.10.5 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe na wędkowanie można wykupić w siedzibie Okręgu, w ZGW-R Grzmięca, niektórych Kołach PZW, stacjach benzynowych, sklepach wędkarskich, ośrodkach turystycznych, gospodarstwach agroturystycznych i innych, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy. Informacje o punktach sprzedaży podane zostaną na stronie internetowej Okręgu: www.pzw.torun.pl .

6.10.6 Opłat okresowych na 1, 3 lub 7 dni można dokonywać także za pośrednictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl), na której po wejściu w zakładkę „opłata składek okresowych”, wpisaniu wszelkich danych potrzebnych do wystawienia zezwolenia, wpisania daty wędkowania (okres 1, 3 i 7 dni jest automatycznie wyliczany, po wpisaniu pierwszego dnia i godziny wędkowania – godzina zakończenia wędkowania jest wyliczana automatycznie), wniesieniu stosownej opłaty na konto firmy PayU S.A.(firma zajmująca się płatnościami internetowymi), z którą Okręg ma podpisaną stosowną umowę – na podany adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty zostanie automatycznie wysłane, wypełnione komputerowo (automatycznie) zezwolenie wraz z rejestrem . Realizacja przelewów internetowych odbywa się w godzinach pracy banków internetowych, przez które dokonywana jest płatność. Następnie zezwolenie należy wydrukować i mieć przy sobie podczas wędkowania. Na zezwoleniu elektronicznym nie obowiązuje hologram oraz podpis członka Prezydium Zarządu Okręgu. Wniesiona składka okresowa nie uprawnia do wędkowania bez posiadania podczas wędkowania zezwolenia wraz z rejestrem, oraz dowodu zapłaty , które otrzymuje się podczas wykupywania składek u skarbnika lub po zaksięgowaniu wpłaty – na adres e-mail. Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć w zawodach (konkursach) wędkarskich, zobowiązani są posiadać wykupioną całoroczną lub okresową (na dzień odbycia zawodów) składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu Toruń. Posiadanie wykupionej tylko składki członkowskiej ogólnozwiązkowej nie upoważnia do wędkowania podczas zawodów (konkursów) wędkarskich. Powyższa zasada dotyczy również innych wędkarzy rozgrywających – po uzyskaniu zgody – na wodach Okręgu Toruń zawody wędkarskie .

 

 

7 . Uwaga  :

7.1   Osoba kupująca opłatę  okresową  na ochronę i zagospodarowanie wód   zobowiązana jest do legitymowania się podczas  jego  zakupu kartą wędkarską, a w przypadku zakupu składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW, również legitymacją członkowską z wykupioną uprzednio składką członkowską ogólnozwiązkową na rok 2018.

7.2    Zgodnie z uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2017r. oraz Uchwałą nr 8/XI/2017 Prezydium ZG PZW z 4.11.2017r.

 1. a) Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej  :
 • młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat – 50 %  za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
 • mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%
 • kobiety od  60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%
 • odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW – 50 %
 • odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75 %

Przyznawanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym stażem PZW , obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW  ( kartoteka  członkowska ) . Obowiązek udokumentowania 10-letniego stażu członkowskiego spoczywa na członku PZW ubiegającym się o ulgę z tego tytułu .

b )  Członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu  mają prawo do następujących ulg :

w składce członkowskiej   ogólnozwiązkowej – 75 % .

c )   Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich , z zachowaniem prawa

do   otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW .

7.3  Ulgi w składkach członkowskich ogólnozwiązkowych oraz  na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW stosuje się w  ciągu całego  roku kalendarzowego  w którym osoba zainteresowana nabywa lub traci prawo do skorzystania z ulgi.

7.4  Obowiązek udokumentowania 40-letniego stażu członkowskiego spoczywa na członku PZW ubiegającym się o ulgę z tego tytułu. Staż członkowski obejmuje tylko lata, w których była opłacana składka członkowska ogólnozwiązkowa. Dokumentami potwierdzającymi staż członkowski są w szczególności: legitymacja członka PZW – karta ewidencyjna członka PZW (kartoteka członkowska). Decyzję  o zastosowaniu ulgi po przyjęciu dokumentów przez Skarbnika, podejmuje w formie pisemnej Prezes Koła. Komisje Rewizyjne Kół przeprowadzają bieżącą kontrolę prawidłowości zastosowania w/w ulgi. Od decyzji Prezesa Koła istnieje możliwość odwołania się do Zarządu Okręgu. Sekretarz lub Skarbnik ZO po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przedstawiają sprawę na najbliższym posiedzeniu ZO, który podejmuje w drodze uchwały ostateczną decyzję w sprawie uznania 40-letniego stażu.

Członkowie PZW z innych Okręgu ,  aby wykupić ulgową  składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla osób posiadających udokumentowany  40-letni staż członkowski – są zobowiązane posiadać podczas zakupu i pozostawić  w Kole zaświadczenie z macierzystego Okręgu podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji  , że legitymują się 40 – letnim , udokumentowanym  stażem członkowskim .

7.5  Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-tego roku życia stosuje się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

7.6  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek …” numeru dokumentu (np. legitymacji szkolnej), który potwierdza prawo do zastosowania ulgi w składce.

7.7  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek ….” w przypadku sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód   na jedno łowisko (jezioro, rzeka) – nazwę tego akwenu.

7.8  Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i składce na ochronę i zagospodarowanie wód  z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu o posiadanym odznaczeniu do legitymacji członkowskiej – potwierdzonym przez Prezesa Koła lub biuro Okręgu.

7.9  Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW mają tylko osoby posiadające aktualną kartę wędkarską (w tym: członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW), przestrzegające obowiązujących zasad, po opłaceniu stosownych  , obowiązujących składek.

7.10 Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód  na rok 2018 są zobowiązane zdać rejestr połowów (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) za rok 2017 i pobrać taki rejestr (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) na rok 2018.

7.11 W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  wszystkich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, a także przy sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca obowiązki związane ze sprzedażą składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  poniesie konsekwencje finansowe – zostanie obciążona równowartością wadliwie wystawionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód .

7.12 Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych Rozporządzeniem Wojewody kujawsko-pomorskiego/ Marszałka oraz Wojewody warmińsko-mazurskiego/ Marszałka obrębów ochronnych ryb, w tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych obrębami ochronnymi w okresie od 1 marca do 31 lipca. Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze Okręgu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, na stronie internetowej www.pzw.torun.pl oraz w wykazie wód n/Okręgu na rok 2018.