Składki i opłaty na 2015

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ

w 2015 r.

zgodnie z Uchwałą nr 220 Zarządu Głównego PZW Warszawa z dnia 31 sierpnia 2013 r.

 

Lp. Treść Wysokość kwotowaw złotych
1. Składka członkowska 75 ,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia. 37,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%1) członkowie uczestnicy do lat 162) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 18,-
4. Wpisowe:1) członka zwyczajnego PZW2) członka uczestnika PZW 25,-12,-
5. Legitymacja członkowska 5,-

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2015 R.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
 2. Ogólnie związkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 1. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRĘGOWE  NA WĘDKOWANIE na rok 2015

Składka podstawowa Składka ulgowa
1 Wody Okręgu ToruńIrata /1.01.- 31.03./II rata / 1.04.-31.12./

300,00

200,00

100,00

198,00

2 1 łowisko (bez rz. Wisły)

195,00

140,00

3 Wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2014 składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły).

105,00

58,00

4 rz. Wisła (1 łowisko)

220,00

160,00

5 Wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na rz. Wisłę jako 1 łowisko (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2014 składkę na rz. Wisłę jako- 1 łowisko).

80,00

38,00

6 Wody Okręgu Toruń dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16 ? 24 roku życia

90,00

7 Członek uczestnik

15,00

8 Za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami

50,00

9 Zweryfikowany strażnik SSRyb . Okręgu Toruń

5,00

Składki okresowe dla członków PZW

10 wody Okręgu Toruń 1 dzień

25,00

11 wody Okręgu Toruń 3 dni

50,00

12 wody Okręgu Toruń 7 dni

70,00

Składki okresowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców

13 wody Okręgu Toruń 1 dzień

50,00

14 wody Okręgu Toruń 3 dni

100,00

15 wody Okręgu Toruń 7 dni

140,00

Uwaga :

 1. wszystkie składki członkowskie okręgowe na wędkowanie obejmują wody górskie i nizinne oraz zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania,
 2. członek uczestnik ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Toruń,
 3. opłata ulgowa dotyczy członków PZW :
  a/ odznaczonych złotą lub srebrną odznaką PZW
  b/ posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski,
  c/ powyżej 70-tego roku życia.